Reformes Laboratoris

Subministrament i disseny de mobiliari per a laboratoris. Taules i zones humides asèptiques. Paviments sintètics tipus Mipolan o similar. Il·luminació antireflectant.