Reformes Oficines i comerços

Construcció de divisions d'oficina, mampares divisòries de perfileria vista o oculta amb panells clipats, mampara d'acristalament laminar o vidre temperat. Falsos sostres per a oficines de perfileria vista amb plaques Armstrong pladur vinílico, etc. Paviments tècnics, instal·lació elèctrica per a dades i veu.